- BARGOENS -
Bron: Wikipedia

Bargoens of dieventaal is een term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door lieden aan de zelfkant van de maatschappij, zoals leden van de onderwereld, landlopers en rondtrekkende handelaren. Veel Bargoense woorden maken inmiddels deel uit van de gewone spreektaal in met name Nederland, zij het veelal nog steeds beperkt tot bepaalde maatschappelijke klassen en subculturen.
Veel van de Bargoense woorden zijn afkomstig uit het Jiddisch en Hebreeuws , omdat joden voor de Tweede Wereldoorlog een niet onbelangrijke bijdrage leverden aan de Amsterdamse penoze en met hun (meestal beperkte) kennis van de twee voornoemde talen beschikten over een heel reservoir van woorden die voor buitenstaanders niet te begrijpen waren. Hieronder een alphabetische lijst van Bargoense woorden.

KLIK HIER VOOR HET OVERZICHT BARGOENSE WOORDEN EN HUN VERTALING

Klik hier voor meer leuke info hierover en over MOKUMSE UITSPRAKEN op ZUIDELIJKEWANDELWEG.NL

Witz ( Klik hier voor meer HUMOR )

Sam komt thuis. Vind hij Moos met Saar in bed... Boos loopt Sam de deur uit. Lopend op straat hoort hij Saar uit het raam roepen; "Beledigd!!!!!!!"