- BOEKEN EN VERHALEN -

Leuke, interessante, spannende, verplichte JOODSE BOEKEN en VERHALEN!

Links naar Joodse boeken WINKELS zijn te vinden onder zoeken.


Goddank, geen concentratiekamp, maar een werkkamp...
De oorlogsjaren, het kampverblijf en de experimenten van Dr. Mengele zoals Henny Striem van Gelder die heeft ervaren. Door haarzelf geschreven.
Niet vergeten het Flash logo aan te klikken om het boek te kunnen lezen.
Peter van 't Riet
Auteur, redacteur en vertaler van boeken, brochures en artikelen over de bijbel, het jodendom en de relatie tussen jodendom en christendom
CasBoek
CASBOEK is de website waar ik een selectie van mijn diverse schrijfsels op zet. het zijn de meest recente en een bloemlezing van betere oudere spruitsels van geest en ziel. de meeste zijn ook te vinden op mijn twee andere websites.
Jewish Comics - Engelstalig
Deze blog is vooral bedoeld voor aankondigingen van nieuwe verhalen in comic boeken of strips die een Joods karakter hebben, aankondigingen van evenementen met betrekking tot joodse strips (bv. artikel publicatie, boek publicatie, museum tentoonstellingen, lezingen, enz.) en voor de discussie over de Joodse strips zelf.
Nederlands vertaalde site klik hier!