- GELOOF -
 
AAN HET JOODSE GELOOF GERELATEERDE LINKS
Kijk ook onder ZOEKEN voor meer aan het JODENDOM gerelateerde links

Centraal Joods Overleg
Het Centraal Joods Overleg is het samenwerkingsverband van de voornaamste Joodse organisaties met het doel de belangen van de Joodse gemeenschap te behartigen bij de overheid en in de samenleving.


De vijf grote godsdiensten - Bron Mens en Samenleving

Instituut voor Joodse studies Antwerpen
De kernopdracht van het Instituut voor Joodse Studies (afgekort als IJoS of het Instituut) is gesitueerd in het uitbouwen van een interdisciplinair, internationaal ingebed studiecentrum met als voorwerp de studie van het jodendom in de breedste betekenis van de term en vanuit een veelheid aan benaderingen. Om deze zending te realiseren, verricht het IJoS wetenschappelijk onderzoek en voorziet het in wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening binnen zijn competentiegebied door het organiseren van (post)academische vorming (taalcursussen en lezingenreeks) en door het inrichten van onder andere voordrachten, studiedagen en workshops, colloquia en/of congressen

Joods Historisch Museum
De historie van het Joodse geloof en meer....

Liberale Gemeente
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en andere gemeenten
Zie menu rechts boven aan de website voor andere gemeenten!
Kehilla Kedosja Beth Jisraeel

Stichting Jiddisj
De Stichting Jiddisj stelt zich ten doel de Jiddisje taal, literatuur en cultuur in Nederland te bevorderen. Haar activiteiten bestaan uit:
De organisatie van jaarlijkse themabijeenkomsten en literair-muzikale middagen.
De publicatie van het kwartaalschrift Grine Medine.
Het beheer van de Mira Rafalowicz bibliotheek.
Het stimuleren van cursussen in de Jiddisje taal.

Facebook - Joodse Geschiedenis in Nederland
Leuke FB site, lidmaatschap verplicht - besloten groep - Informatief en interessant.

KLIK HIER VOOR
AAN ANDERE GELOVEN GERELATEERDE LINKS